Vindkraft på Spjutåsberget

Vintern 2019/2020 stod två nya vindkraftverk färdiga att ta i drift på Spjutåsberget. Dessa är de två nyaste av HEMABs totalt fem vindkraftverk som tillsammans med vårt kraftvärmeverk producerar lokal, förnybar el som vi säljer.

Våra vindkraftverk på Vårdkasen

Det första vindkraftverket på Vårdkasen installerades 1996. 2012 tillkom ytterigare två.

Länktips vindkraft

Hitta mer information om vindkraft och föreningar som ägnar sig åt vindkraft.