Vindkraft på Vårdkasen

Vårt första vindkraftverk på Vårdkasen installerades 1996. Under senare tid har två nya vindkraftverk byggts nära Vårdkasen, det ena på Solumsklinten, det andra på Bräntberget. De nya vindkraftverken producerar cirka sex gånger mer el per verk jämfört med det första vindkraftverket. Dubbelt så långa vingar ger fyra gånger större area på "seglet". Och med dubbelt så höga torn fångas starkare och jämnare vindar.

 

Första vindkraftverket på Vårdkasen (installerades 1996)

 • Årlig energiproduktion cirka 1200 MWh - vilket motsvarar hushållsel för cirka 200 villor.
 • Generatoreffekt 600 kW
 • Start elproduktion 4,5 meter/sekund
 • Max effekt 14-20 meter/sekund
 • Tornhöjd 40 meter
 • Rotordiameter 44 meter
 • Total höjd 62 meter
 • Vinglängd 22 meter
 • Total vikt 49 ton

Vindkraftverket på Solumsklinten (installerades 2012)

 • Årlig energiproduktion cirka 7000 MWh - vilket motsvarar hushållsel för cirka 1 167 villor.
 • Generatoreffekt 2500 kW
 • Start elproduktion 3 meter/sekund
 • Max effekt 13,5-20 meter/sekund
 • Tornhöjd 100 meter
 • Rotordiameter 100 meter
 • Vinglängd 48,5 meter
 • Total höjd 150 meter
 • Total vikt 438 ton

Vindkraftverket på Bräntberget (installerades 2012)

 • Årlig energiproduktion cirka 7000 MWh - vilket motsvarar hushållsel för cirka 1 167 villor.
 • Generatoreffekt 2500 kW
 • Start elproduktion 3 meter/sekund
 • Max effekt 13,5-20 meter/sekund
 • Tornhöjd 80 meter
 • Rotordiameter 100 meter
 • Vinglängd 48,5 meter
 • Total höjd 130 meter
 • Total vikt 351 ton