Projekt Spjutåsberget

Vid ett extrainsatt möte i november 2017 fattade HEMABs styrelse beslut om att erhållet miljötillstånd från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ska nyttjas och två nya vindkraftverk ska byggas och stå färdiga senast september 2019.

Läs mer i nyhet med anledning av beslutet

Bakgrund

Därför har vi valt att bygga två vindkraftverk till

Aktuellt

Läs tidigare nyheter och om vad som är på gång just nu.