Vattenverk

Vi har sju olika vattenverk. Det största ligger vid Tallvägen i Härnösand. Råvattnet till vattenverket tas från Långsjösystemet via Bondsjön. För råvattentäkten finns ett skyddsområde fastställt. Du som vill läsa den kompletta skyddsområdes-bestämmelsen är välkommen att kontakta oss.

Råvattnet behandlas först i en sil där grövre föremål avskiljs. Därefter sker kemisk fällning och sedimentering innan vattnet filtrerar genom en sandbädd. Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus och kloramin.

Vill du veta mer om våra vattenverk vänligen kontakta oss.