Utökat verksamhetsområde Södra Härnön

Kommunfullmäktige fattade den 16 juni, 2014, beslut om att ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska inrättas från Kattastrands avloppsreningsverk och hela vägen ut till Solumshamn.

Beslutet vann laga kraft i september 2015. HEMAB äger och driver kommunens ledningsnät för vatten- och spillvatten och har ansvarat för genomförandet.

Sedan hösten 2018 har projektet övergått i driftläge.