Samråd Kattastrand

Tillståndsansökan inlämnad 2014-07-04

4 juli överlämnades tillståndsansökan till Länsstyrelsen varpå vi inväntar reaktion för vidare hantering.

Samrådet avslutades 2013-03-01

Ny miljölagstiftning gör att HEMAB vill söka ett nytt tillstånd för verksamheten vid reningsverket. Första steget i denna process är samråd med berörda, bland annat myndigheter och enskilda fastighetsägare.

- Att vi nu vill söka nytt tillstånd för verksamheten är inte föranledd av någon planerad förändring eller utökad verksamhet, säger projektledare Jan Lundgren. Anledningen att vi nu frivilligt startar en ny tillståndsprocess är att vi vill säkerställa att vi följer aktuell lagstiftning.

Samrådet pågick till 1 mars 2013.

Annons. Klicka för att öppna större version i pdf.

Annons. Klicka för att öppna större version i pdf.