Priser 2019

Fast avgift i kronor per år

 

Vatten + avlopp

Vatten

Avlopp

Exklusive moms

2 099,00

839,60

1 259,40

Inklusive moms

2 623,75

1 049,50

1 574,25

 

Lägenhets- lokalavgift i kronor per år

 

Vatten+ avlopp

Vatten

Avlopp

Exklusive moms

1 601,00

640,40

960,60

Inklusive moms

2 001,25

800,50

1 200,75

 

Rörlig avgift i kronor per kubikmeter

 

Vatten + avlopp

Vatten

Avlopp

Exklusive moms

13,90

5,56

8,34

Inklusive moms

17,38

6,95

10,43

Det finns även speciella ackordtaxor för de som saknar vattenmätare och speciella taxor för industrifastigheter. Vänligen ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Exempel

Årskostnaden för en normalvilla med förbrukningen 150 kubikmeter / år är
(2 623,75 + 2 001,5 + 150 x 17,38) = 7 232,25 kronor inklusive moms.

Årskostnaden för en flerfamiljsbostad med 15 lägenheter och förbrukningen 2000 kubikmeter / år är (2 623,75 + 15 x 2 001,50 + 2000 x 17,38) = 67 406,25 kronor / år motsvarande 4 493,75 kronor / år och lägenhet inklusive moms.