Kvalitet dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Vattenkvaliteten kontrolleras varje dag vid Vattenverket. En gång per vecka skickas prover till ett ackrediterat laboratorium.

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, där finns också vägledning till föreskrifterna.

Observera att det endast är kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning.

Regelbundna provtagningar görs på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som kund.

Analys av ditt dricksvatten i Härnösand

En sammanfattning av dricksvattenanalyser från alla våra vattenverk i Härnösands kommun finner du under Relaterade länkar. Där framgår:

  • Ett urval av de analyser som utförs på dricksvattnet.
  • Vilka enheter som används för att presentera resultaten.
  • Gällande gränsvärden.
  • Medianvärde, det vill säga det värde som visar det genomsnittliga värdet av provresultaten i vårt dricksvatten.