Enskilt avlopp

Du som har enskilt avlopp kan vända dig till Återvinningen för slamtömning.

Härnösands kommun kan svara på frågor om enskilda avlopp. Det är dit du ska vända dig om du vill göra en ny avloppsanläggning eller förbättra din gamla.