Bondsjö vattenskyddsområde

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Ett åtta veckor långt samråd för Bondsjö/Långsjö vattenskyddsområde hölls fram till 27 mars 2015. De inkomna synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse som tillsammans med ansökan om fastställande av vattenskyddsföreskrifter lämnades till Länsstyrelsen Västernorrland i januari 2016.

Vilka berörs?

Ta del av "Karta - förslag till vattenskyddsområde" och eventuellt även "Karta - förslag till vattenskyddsområde (närbild)" för att se vilket område som involveras i förslaget.

Under "Relaterade länkar" kan du ta del av och skriva ut samrådsmaterialet, vilket är komplett sånär som på "Karta Riskinventering" och "Bilaga 3 - Riskinventering".

"Bilaga 6 - Föreskrifter" är huvuddokumentet.