Bli kund

Vill du ansluta din fastighet till de allmänna va-ledningarna i gatan eller byta dina servisledningar, eller kanske du vill "proppa bort" din va-anslutning och avsluta ditt abonnemang?

Nyanslutningar görs mot fasta á-priser i va-taxan. Det totala priset beror på omständigheter såsom storlek på tomt, antal lägenheter och så vidare. Proppning görs mot självkostnad det vill säga den faktiska kostnaden som uppstår. Vi lämnar gärna offert på den uppskattade kostnaden. Välkommen att ta kontakt med oss!