Avloppsreningsverk

Vi har nio olika avloppsreningsverk. Det största som ombesörjer reningen av centralortens avlopp ligger på Kattastrand.

Avloppsreningen sker i dag i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. Vill du veta mer om våra avloppsreningsverk vänligen kontakta oss.