Vatten

Varje dag levererar vi flera miljoner liter rent och klart vatten till Härnösand. I vår verksamhet finns 7 vattenverk, 9 avloppsreningsverk, cirka 470 kilometer ledningar och cirka 50 pumpstationer.

Vattnet i Härnösand kommer från källsjöar i trakterna av Roten på gränsen mot Medelpad. För att bevara våra vattentillgångar arbetar vi ständigt med att säkra skyddet för vattentäkterna och uppgradera processen vid produktionen av dricksvattnet. Provtagning sker löpande för att försäkra oss om att vattnet håller hög kvalitet.

Vid vattenläckage

Stäng ventilen vid vattenmätaren. Kontakta en rörentreprenör. Vid skada kontakta ditt försäkringsbolag. Vid behov av länspumpning kontakta räddningstjänsten, telefon 112.

Vid icke akut vattenavstängning

Kontakta oss minst tre arbetsdagar i förväg så att vi kan kontrollera funktionen på vår avstängningsventil.

Översvämning via avloppet

Kontakta oss. Vid skada kontakta ditt försäkringsbolag. Vid behov av länspumpning kontakta räddningstjänsten på telefon 112.

Vi erbjuder:

  • byte av vattenmätare görs kostnadsfritt ungefär vart 7:e år.
  • förvaring av vattenmätare under vinterhalvåret.

Vattnets väg

Illustration vattnets väg.

Vattnets väg från källsjöar, via vattenverk, via vattentorn, till Härnösandsborna och vidare till reningsverk.