Så här fungerar det

Du börjar med att ladda ned Easypark-appen från App store eller Google Play. Instruktion hur du startar laddningen finns vid laddplatsen.

I appen anger du vid vilken stolpe och hur länge du vill ladda din elbil. Priset, som är 4 kr/kWh, debiteras sedan det betalkort du valt att koppla till appen.

Vid påbörjad laddning kommer laddstationens blå LED-lampa lysa och laddningen pågår under den tidsperiod du angett.

I och med detta upphör även den tidigare betallösningen på Härnösands laddstation vid Coop och ersätts med appen från Easypark.

Ladda ned Easypark-appen från App store eller Google Play. Instruktion hur du startar laddningen finns vid laddplatsen.

Du börjar med att ladda ned Easypark-appen från App store eller Google Play. Instruktion hur du startar laddningen finns vid laddplatsen.

Förutsättningar för användning av laddtjänster i Härnösand laddinfrastruktur

Laddning via Easypark appen

För att få tillgång till Laddtjänsten och kunna använda Härnösand laddinfrastruktur behövs åtkomst till Laddtjänsten via Easypark-appen som finns tillgänglig via App store eller Google Play.

Utrustning och användning

I Härnösand laddinfrastruktur erbjuds både DC-och AC-laddning. Instruktion om användning av Laddtjänsten framgår genom information på HEMABs hemsida. Instruktion om hur laddstationen ska användas finns också på själva laddstationen.

Laddning i Härnösand laddinfrastruktur kan ske när som helst under dygnet. HEMAB eftersträvar hög tillgänglighet till Laddtjänsterna. Om en laddstation skulle drabbas av tekniska fel så försöker HEMAB åtgärda felet så fort som möjligt. HEMAB förbehåller sig rätten att, utan ersättning till kunden ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller en eller flera laddstationer för till exempel uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utom HEMABs kontroll.

Betalning

Aktuell prissättning återfinns på HEMABs hemsida och i appen. Betalning sker vid användande av Easypark-appen, vilken kopplas till det betalkort kunden angett inuti appen.

Ansvar för fel med mera

HEMAB ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan kundens bil och laddtjänsterna i Härnösand laddinfrastruktur eller på grund av att kunden använder Laddtjänsten eller laddstation i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav. HEMAB ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på kundens egendom och som uppstår till följd av kundens användning av laddtjänsten eller laddstation. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att Härnösand laddinfrastruktur läggs ned eller är ur funktion helt eller delvis.