Förklaring graddagar

I Härnösand används referenstemperaturen +17°C. Om dygnsmedeltemperaturen under ett dygn exempelvis är +1°C, så ger detta dygn ett tillskott på 16 graddagar till årssummeringen.

Om dygnsmedeltemperaturen överstiger referenstemperaturen räknas detta dygn inte in i den slutliga summeringen.

Före den 1 januari 2015 användes en annan beräkningsgrund där graddagarna tog hänsyn till solinstrålningen under årets soliga månader. Det fanns då ett tröskelvärde för varje månad över vilken man uppskattade att uppvärmning inte behövdes. Den nya beräkningsgrunden medför att ett normalår från och med 2015 består av fler graddagar trots att medeltemperaturen har ökat.

Under maj-juli gällde till exempel att om dygnsmedeltemperaturen var +7°C grader gav det 10 graddagar men om den var +11°C så gav det inget tillskott.

Tidigare tröskeltemperaturer

AprilMaj-juliAugustiSeptemberOktoberNovember-mars
121011121317