Medeltemperaturer och graddagar vid Kraftvärmeverket i Härnösand

Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Graddagar används bland annat till att fortlöpande bedöma hur effektivt en fastighet värms upp av sitt värmesystem eftersom energiåtgången för att värma upp ett hus starkt korrelerar till utomhustemperaturen. Läs mer om graddagar.

Temperaturen nedan mäts vid Kraftvärmeverket i Murbergsviken och de kan skilja sig från SMHIs officiella värden. Det är de officiella värdena som ligger till grund för kundernas E-värdesbestämning.

NORMALÅR

fr.o.m 2015

 

 

Medel °C

Graddagar

Januari

-5,1

686

Februari

-5,2

625

Mars

-1,9

587

April

2,4

438

Maj

8,0

279

Juni

12,7

132

Juli

16,0

49

Augusti

14,8

79

September

10,2

204

Oktober

5,0

371

November

0

510

December

-3,8

645

 

4,4

4605

2018

 

 

 

 

Medel °C

Graddagar

% av normal

Januari

-3,2

627

91%

Februari

-7,0

671

107%

Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 


2017

 

 

 

 

Medel °C

Graddagar

% av normal

Januari

-1,5

574

84%

Februari

-2,0

550

88%

Mars

0,8

501

85%

April

3,0

420

96%

Maj

8,5

264

94%

Juni

13,1

121

92%

Juli

15,7

48

97%

Augusti

14,6

76

97%

September

11,9

177

87%

Oktober

6,3

332

90%

November

0,7

488

96%

December

-1,3

566

88%

 


4117

89%

 

2016

 

 

 

 

Medel °C

Graddagar

% av normal

Januari

-7,2

749

107%

Februari

-1,9

548

88%

Mars

 1,7

475

81%

April

 3,9

394

90%

Maj

 10,2

211 

76% 

Juni

 14,5

79

60%

Juli

 18,3

12% 

Augusti

 14,8

70 

89% 

September

 12,6

133

65%

Oktober

 5,8

347

93%

November

 0,5

494

97%

December

 0,2

520

81

 

 

4026

87%


2015

 

 

 

 

Medel °C

Graddagar

% av normal

Januari

-1,3

569

83%

Februari

0,7

458

73%

Mars

2,1

463

79%

April

5,7

340

78%

Maj

8,4

267

96%

Juni

13,0

122

92%

Juli

16,1

45

92%

Augusti

16,2

32

41%

September

12,7

129

63%

Oktober

6,5

327

88%

November

2,9

424

83%

December

0,6

509

79%

 

 

3683

80%

NORMALÅR

2011-2014

 

 

Medel °C

Graddagar

Januari

-7,1

703

Februari

-6,6

635

Mars

-2,7

589

April

2,0

447

Maj

7,6

244

Juni

13,3

37

Juli

15,4

1

Augusti

14,2

20

September

9,8

193

Oktober

5,2

373

November

-0,6

518

December

-4,8

656

 

3,8

4 416

2014

 

 

 

 

Medel °C

Graddagar

% av normal

Januari

-4,96

681

97%

Februari

0,4

464

73%

Mars

2,1

463

79%

April

4,5

374

84%

Maj

8,3

215

88%

Juni

13,1

33

88%

Juli

20,2

0

0%

Augusti

15,3

6

30%

September

10

166

86%

Oktober

5,6

353

95%

November

2,3

442

85%

December

-0,7

548

84%

 

6,34

3744

85%

 

2013

 

 

 

 

Medel °C

Graddagar

% av normal

Januari

-7,04

745

106%

Februari

-3,2

567

89%

Mars

-4,63

671

114%

April

2,58

433

97%

Maj

10,42

158

65%

Juni

15,5

0

0%

Juli

16,6

0

0%

Augusti

15,8

0

0%

September

11,5

111

58%

Oktober

5,2

342

92%

November

1,4

467

90%

December

0,1

524

80%

 

5,36

4018

91%

2012

 

 

 

 

Medel °C

Graddagar

% av normal

Januari

-3,12

624

89%

Februari

-4,9

635

100%

Mars

2,74

442

75%

April

2,20

444

99%

Maj

8,40

234

96%

Juni

12,8

0

0%

Juli

16,8

0

0%

Augusti

14,9

0

0%

September

9,5

190

99%

Oktober

5,2

400

107%

November

2,2

443

85%

December

-5,6

699

107%

 

5,11

4111

93%

2011

 

 

 

 

Medel °C

Graddagar

% av normal

Januari

-3,12

624

89%

Februari

-7,7

715

113%

Mars

-0,59

545

93%

April

5,93

332

74%

Maj

8,69

258

106%

Juni

15,1

76

206%

Juli

17,9

0

0%

Augusti

15,7

0

0%

September

12,4

139

72%

Oktober

5,2

342

92%

November

4,0

390

75%

December

-0,6

544

83%

 

6,08

3965

90%