Priser flerbostadshus och lokaler

Badhuset i Härnösand med utsikt över vattnet

Prismodellen för flerbostadshus och lokaler består av två delar: Effekt och energi. Effekt motsvarar den fasta delen av priset och energi den rörliga delen.

Detaljerad information om din abonnerade effekt.

Beräkning av kostnaden (alla priser anges exkl moms)

Fast pris

980 kr/kW

Den fasta kostnaden beräknas genom att den abonnerade effekten multi­pliceras med gällande pris (kr/kW). Vi rekommenderar en lämplig effekt för den aktuella anläggningen, baserat på fastighetens effektbehov vid en dygns­medeltemperatur på -15°.

Rörligt pris (säsongsbaserat)

Perioden januari - mars, december

508 kr/MWh

Perioden april - november

264 kr/MWh

Den rörliga kostnaden beräknas genom att det uppmätta energibehovet multipli­ceras med gällande pris (kr/MWh). Priset är indelat i två säsonger:
• Vinter (januari-mars, december)
• Vår/höst/sommar (april-november)

Rabatt - indelat i intervall utifrån årsvolym

0-500 MWh

0 kr/MWh

501-750 MWh

14,2 kr/MWh

751-1000 MWh

25,4 kr/MWh

1001-1500 MWh

32,5 kr/MWh

1501-2000 MWh

50 kr/MWh

2001- MWh

100 kr/MWh

Volymrabatt tillämpas enligt ovan angivna intervall, baserat på fastighetens upp­mätta energibehov på årsbasis.

Eget val av abonnerad effekt

Du kan välja en annan effekt än den vi rekommenderar. Det egna valet ska anmälas skriftligt till HEMABs Kundservice senast den sista december och bindningstiden är 12 kalendermånader.

Vid effektuttag med en dygnsmedeleffekt över er abonnerade effekt korrigeras det fasta priset. Det inne­bär att mellanskillnaden mellan den av er valda abonnerade effekten och det faktiska effektuttaget multipliceras med det fasta priset, för att sedan multipliceras med 1,3, som är korrigeringsfaktorn.

Lägsta abonnerade effekt är 5 kW.

Bli fjärrvärmekund

Allt du vill veta om din fjärrvärmecentral och hur den funkar.

 

Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.