Priser

Härnösand har enligt statistik från Energiföretagen, länets billigaste fjärrvärme för villor. Det är vårt långsiktiga mål att ge Härnösand länets lägsta priser för alla våra verksamheter. Läs mer om våra fjärrvärmepriser under rubrikerna Småhus, Flerbostadshus och lokaler, Spetsvärme och Markvärme.

Är du intresserad av att bli fjärrvärmekund? Läs mer om priser för installation och hur det går till under rubriken Bli fjärrvärmekund.

Fakta Nils Holgersson

Den så kallade Nils Holgerssonrapporten är en årlig avgiftsstudie som studerar kostnaden för ett flerbostadshus bestående av 16 lägenheter utifrån vart huset placeras i Sverige. HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna står bakom rapporten, vilken omfattar nyttigheterna vatten/avlopp, el, återvinning/renhållning och fjärrvärme.

Läs mer om Nils Holgersson-studienlänk till annan webbplats.