Prisdialogen - för kundens bästa

2014 blev vi medlemmar i Prisdialogen, en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Läs gärna vår senaste prisändringsmodell och samrådsprotokoll. Du finner dem under Relaterade länkar.

Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.selänk till annan webbplats