Om Reko Fjärrvärme

Reko Fjärrvärme är branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vi beviljades inträde 2007.

Om Reko

Reko Fjärrvärme är ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Det syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Vi ställer krav på oss själva

Vi som fjärrvärmeföretag har själva ansökt om att få ingå i Reko fjärrvärme och förbinder oss till ett antal specificerade krav. Dessa krav handlar bland annat om hur prisförändringar ska gå till och att transparens gäller kring priser, verksamhet och ekonomi.

Trygghet för dig som kund

När Reko fjärrvärme lanserades inledde Svensk Fjärrvärme också en diskussion med bostadsorganisationerna om en eventuell framtida möjlighet till skälighetsprövning av fjärrvärmepriset. Syftet är att kunderna ska känna full trygghet i att fjärrvärmeleverantörer inte utnyttjar en dominerande ställning på den lokala värmemarknaden.