Lämning av ris, sly, trädgrenar och avverkningsrester vid Kraftvärmeverket

Lämning på Kraftvärmeverket är kostnadsfritt både för privatpersoner och företag. Allt material flisas sönder och används i vår fjärrvärme- och elproduktion.

Vid lämning gäller det här:

  • Strax norr om Kraftvärmeverket i Murbergsviken finns en särskild asfalterad upplagsyta.
  • Öppet vardagar klockan 07.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00.
  • Skyltar på området visar vägen.

Om materialet

Det vi kan ta emot på Kraftvärmeverket är trädgrenar, sly, ris och avverkningsrester.

Vi har inte möjlighet att använda rötter och trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs) på Kraftvärmeverket.

För dessa avfallsslag hänvisar vi till Härnösands Kretsloppspark, öppet vardagar 09.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00 eller Älands återvinningsanläggning, öppet vardagar 07.00-16.00.

Du kan lämna ris och sly på uppsamlingsplanen vid Kraftvärmeverket