Kontaktpersoner Fjärrvärme

Marcus Tärnvik
Affärsområdeschef
Telefon: 0611-55 75 40

E-post: marcus.tarnvik@hemab.se

Håkan Nilsson
Underhållschef/Anläggningsansvarig Produktion
Telefon: 0611-55 75 49
E-post: hakan.nilsson@hemab.se

Vakant
Driftchef