Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om fjärrvärme. Har du någon annan fråga? Kontakta osslänk till annan webbplats gärna!

Får jag tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Vid fjärrvärme finns inget lokalt varmvattenmagasin som kan tömmas. Nytt varmvatten bereds så länge tappning pågår. På så sätt får du alltid färskt varmvatten.

Tar ni hand om min gamla panna?

 När du vill ta bort din gamla panna rekommenderar vi att du kontaktar någon lokal saneringsfirma.  

Hur mycket el kan Kraftvärmeverket producera?

Maximal eleffekt som Kraftvärmeverkets ångturbin kan generera är 11,7 MW. Den genererade effekten är beroende av hur mycket värme som fjärrvärmekunderna behöver för tillfället eftersom det finns ett samband mellan producerad eleffekt och värmeeffekt i ett kraftvärmeverk. Årligen produceras cirka 50 GWh elenergi.

Vad händer om fjärrvärmeledningen går sönder?

Ofta märker du som kund ingenting. Först när vi ska reparera ledningen blir några fastigheter närmast felet utan värme och varmvatten under en kort tid.

Grönt vatten - vad betyder det?

 Ser du grönt vatten betyder det att det finns en läcka någonstans i fjärrvärmesystemet. Då vill vi att du kontaktar oss. Om läckan är under marken eller kanske till och med under vattnet kan det vara svårt att finna den. Av den anledningen tillsätts ett grönt fluorescerande färgämne, pyranin, i det varma fjärrvärmevattnet. Pyranin är helt ofarligt. Det är att likna vid karamellfärg och används exempelvis i en del vanliga handdiskmedel. Tekniken och arbetssättet att färga fjärrvärmevattnet är vanligt förekommande och används frekvent i branschen. Grönt vatten i marken kan innebära att det finns en läcka någonstans på fjärrvärmenätet. Grönt vatten i kranen innebär att värmeväxlaren läcker

Installation och anslutning

Var i huset går ledningarna in?

Tillsammans med vår projektör kommer ni överens om var det är lämpligast.

Om jag bestämmer mig nu, när kan jag få fjärrvärme?

Vanligtvis installerar vi fjärrvärme till nya kunder under perioden maj-oktober. Kontakta oss för mer exakt tidplan.

Ansvarar ni för att det blir fint på gräsmattan efter installationen?

I vårt åtagande ingår återställning av berörda ytor med undantag för till exempel platt- och stensättningar, staket, häckar, mur eller altan som kan finnas i vägen.

Hur gör ni om det står en häck eller mur i vägen?

Om det är möjligt gräver vi en tunnel under häckar och murar men eventuella byggnadsarbeten ingår inte i vårt åtagande. Vi ersätter inte till exempel platt- och stensättningar, staket, häckar, mur eller altan som kan finnas i vägen om vi behöver ta bort detta.

Är det möjligt att kombinera fjärrvärme med annan uppvärmningsform?

Det går bra att nyttja fjärrvärme i kombination med annan värmekälla, men det är inte nödvändigt att ha en egen reservlösning.

Med fjärrvärme blir murstocken och/eller skorstenen kall, medför det problem?

Våra erfarenheter är att detta inte är något bekymmer, men det kan vara idé att se över att ventilationen i huset är bra, samt eventuellt sätta in ett element i pannrummet om det inte finns sedan tidigare.