Frågor och svar Fjärrvärme

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om fjärrvärme. Har du någon annan fråga? Kontakta osslänk till annan webbplats gärna!

Installation och anslutning

Var i huset går ledningarna in?

Tillsammans med vår projektör kommer ni överens om var det är lämpligast.

Om jag bestämmer mig nu, när kan jag få fjärrvärme?

Vanligtvis installerar vi fjärrvärme till nya kunder under perioden maj-oktober. Kontakta oss för mer exakt tidplan.

Ansvarar ni för att det blir fint på gräsmattan efter installationen?

I vårt åtagande ingår återställning av berörda ytor med undantag för till exempel platt- och stensättningar, staket, häckar, mur eller altan som kan finnas i vägen.

Hur gör ni om det står en häck eller mur i vägen?

Om det är möjligt gräver vi en tunnel under häckar och murar men eventuella byggnadsarbeten ingår inte i vårt åtagande. Vi ersätter inte till exempel platt- och stensättningar, staket, häckar, mur eller altan som kan finnas i vägen om vi behöver ta bort detta.

Är det möjligt att kombinera fjärrvärme med annan uppvärmningsform?

Det går bra att nyttja fjärrvärme i kombination med annan värmekälla, men det är inte nödvändigt att ha en egen reservlösning.

Med fjärrvärme blir murstocken och/eller skorstenen kall, medför det problem?

Våra erfarenheter är att detta inte är något bekymmer, men det kan vara idé att se över att ventilationen i huset är bra, samt eventuellt sätta in ett element i pannrummet om det inte finns sedan tidigare.

Särredovisning - vad är det?

Vi är enligt lag ålagda att årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för Fjärrvärme-verksamheten (en särredovisning/årsrapport). Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva fjärrvärmenätet. Nedan finner du de senaste årens särredovisningar för Fjärrvärme-verksamheten vid Härnösand Energi & Miljö AB.

Du hittar särredovisningar för de senaste åren här.