Frågor och svar

Får jag tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Vid fjärrvärme finns inget lokalt varmvattenmagasin som kan tömmas. Nytt varmvatten bereds så länge tappning pågår. På så sätt får du alltid färskt varmvatten.

Tar ni hand om min gamla panna?

När du vill ta bort din gamla panna rekommenderar vi att du kontaktar någon lokal saneringsfirma.  

Hur mycket el kan Kraftvärmeverket producera?

Maximal eleffekt som Kraftvärmeverkets ångturbin kan generera är 11,7 MW. Den genererade effekten är beroende av hur mycket värme som fjärrvärmekunderna behöver för tillfället eftersom det finns ett samband mellan producerad eleffekt och värmeeffekt i ett kraftvärmeverk. Årligen produceras cirka 50 GWh elenergi.

Vad händer om fjärrvärmeledningen går sönder?

Ofta märker du som kund ingenting. Först när vi ska reparera ledningen blir några fastigheter närmast felet utan värme och varmvatten under en kort tid.

Grönt vatten - vad betyder det?

Ser du grönt vatten betyder det att det finns en läcka någonstans i fjärrvärmesystemet. Då vill vi att du kontaktar oss. Om läckan är under marken eller kanske till och med under vattnet kan det vara svårt att finna den. Av den anledningen tillsätts ett grönt fluorescerande färgämne, pyranin, i det varma fjärrvärmevattnet. Pyranin är helt ofarligt. Det är att likna vid karamellfärg och används exempelvis i en del vanliga handdiskmedel. Tekniken och arbetssättet att färga fjärrvärmevattnet är vanligt förekommande och används frekvent i branschen. Grönt vatten i marken kan innebära att det finns en läcka någonstans på fjärrvärmenätet. Grönt vatten i kranen innebär att värmeväxlaren läcker