Det här är fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är enkel. I en eller flera produktionsanläggningar värms vatten som sedan distribueras till olika fastigheter genom rörledningar i marken. Temperaturen på fjärrvärmevattnet varierar mellan 65 och 120 grader celsius beroende på årstid och väderförhållande.

Värmen överförs via växlare

I fastigheten finns en värmeväxlare där värmen överförs från fjärrvärmevattnet till fastighetens egna uppvärmningssystem. Det finns också en värmeväxlare för uppvärmning av varmvatten till fastigheten. Varmvattnet tillverkas i samma stund som det finns ett behov, det vill säga när kranarna öppnas.

Vattnet värms på nytt

Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp. Temperaturen på det avkylda vattnet håller mellan 40 och 60 grader celsius.

Hushållning med jordens resurser

Fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt samhälle genom att ta tillvara energi som annars skulle gå förlorad, till exempel rester från skogsindustrin. Produktionen av fjärrvärme i Härnösand är baserad på bränslen som bark, skogsflis och sågspån.