Hämtning av sly, trädgrenar

Kampanj! För bokningar som görs 14 juli - 30 novemebers ker kostnadsfri hämtning och volymen kan vara mindre än 20 m3.

Från och med 1 juni 2016 är hämtning av ris, sly, trädgrenar och avverkningsrester belagt med en hämtningsavgift för att täcka en del av de kostnader som hämtningarna innebär.  

Avgiften är uppdelad i en fast avgift och en avgift per kilometer, beräknad på avståndet till kraftvärmeverket på Varvsallén 14, enkel väg.

Den fasta avgiften är 600 kronor, men Hemsön har på grund av väntetid på färja en fast avgift på 1000 kr. Den rörliga avgiften är 20 kronor per kilometer.

Förutsättningar för hämtning:

  1. Materialet måste ligga vid farbar väg.
  • Materialet får inte ligga under ledningar eller liknande på grund av kranen på lastbilen.
  • Mängden måste uppgå till cirka 20 m3 (mindre under kampanjperioden, exempel längd: 5 meter, bredd: 2 meter, höjd: 2 meter).
  • Längden på materialet får vara max 5 meter.
  • Hämtning sker samordnat med våra andra transporter. Det innebär att du gör en beställning och vi anpassar hämtning till våra andra körningar och försöker samordna i så stor utsträckning som möjligt.

Om materialet

Det vi kan ta emot på Kraftvärmeverket är trädgrenar, sly, ris och avverkningsrester. Vi har inte möjlighet att använda rötter och trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs) på Kraftvärmeverket. För dessa avfallsslag hänvisar vi till Härnösands Kretsloppspark, öppet vardagar 09.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00 eller Älands återvinningsanläggning, öppet vardagar 07.00-16.00.

Beställ hämtning

Skriv in din beställning i formuläret nedan. Observera att du måste ange specifikt om vi behöver kontakta dig innan hämtning. Annars hämtar vi inom en period av 1-3 veckor (längre under kampanjtiden).


Faktureringsuppgifter
Faktureringsuppgifter