Vi satsar på fjärrvärme i Härnösand

HEMAB erbjuder dig länets lägsta fjärrvärmepris för villakunder. I centrala Härnösand är ungefär
50 % av alla villor och hela 95 % av alla flerfamiljshus anslutna till fjärrvärme.

Familjen Norberg bytte från olja till fjärrvärme

"Det finns många fördelar för oss med att installera fjärrvärme."

Anna Norberg, fjärrvärmekund villa