Anslutningsprocessen

Anslutningsprocessen består av sex steg - Föranmälan, Avtal, Medgivande, Installation, Färdiganmälan och Byte av elmätare.

1. Föranmälan

När du bestämt dig för typ av teknik kontaktar du en behörig elinstallatör, som anmäler önskemål om anslutning av din produktionsanläggning. Elinstallatören gör sedan en föranmälan via https://foranmalan.nu.

2. Avtal om elproduktion

När vi fått in anmälan från din elin­stallatör skickar vi ett avtal för egen elproduktion till dig. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka det till oss. Om du är momsredovisningsskyl­dig fyller du i ditt moms­registreringsnummer på avtalet. Om vi behöver utföra något arbete på din anslutning så bifogar vi en offert för detta arbete tillsammans med avtalet.

3. Medgivande

När avtalet är signerat av båda parter och eventuella offererade förstärkningar är godkända och utförda, skickar vi ett medgivande om installation till din elinstallatör.

4. Klart för installation

När elinstallatören fått vårt medgivande kan arbetet med att installera din produktionsanlägg­ning påbörjas.

5. Färdiganmälan

När din elinstallatör är färdig med att installera din produktionsanlägg­ning hemma hos dig skall han fylla i och skicka in en Färdiganmälan till oss.

6. Byte av din elmätare. Klart! 

När vi fått in färdig­anmälan åker vi ut och byter din elmätare kostnadsfritt. Elmätaren måste kunna mäta både det som produceras och det som konsumeras. Därefter är allt klart!

Mikroproduktion och ekonomi

Frågorna kring ekonomi och mikroproduktion kan vara många. Här försöker vi besvara några av dem.

Mikroproduktion och mikroproducent

Nyfiken på vad som krävs för att bli mikroproducent? Ta en titt här!