Prislista elanslutning

Pris för elanslutning av uttagskunder och producenter,
16 - 25 A

Avstånd till närmaste
anslutningspunkt (fågelvägen)

Grundpris inklusive moms

Pris/meter


0-200 meter


35 250 kr

-


200-600 meter


35 250 kr


301,25 kr


600-1200 meter


155 750 kr


648,75 kr


1200-1800 meter


545 000 kr


 395 kr

Avstånd till närmaste
anslutningspunkt (fågelvägen)

Grundpris exklusive moms

Pris/meter


0-200 meter


28 200 kr

-


200-600 meter


28 200 kr


241 kr


600-1200 meter


124 600 kr


519 kr


1200-1800 meter


436 000 kr


 316 kr


Pris för elanslutning av uttagskunder och producenter,
35 A och större.

Pris offereras för elanslutningen i varje enskilt fall.

Pris för anslutningar 16-25 ampere (A) avgörs utifrån en zonmodell, där fågelvägsavståndet till närmaste anslutningspunkt och önskad kapacitet (säkringsstorlek) avgör. För mer information om schablonpris/zonmodellen läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida (se länk under Relaterade länkar).