Säkring 16-200 Ampere

Huvudsäkring

Exklusive moms

Inklusive moms

16A lgh*

1015

1 269

16A brf**

2 400

3 000

16A

2 540

3 175

20A

3 950

4 938

25A

5 210

6 513

35A

7 800

9 750

50A

11 000

13 750

63A

13 850

17 313

80A

17 350

21 688

100A

21 450

26 813

125A

26 450

33 063

160A

33 800

42 250

200A

41 600

52 000

 

Rörlig elnätsavgift tillkommer på förbrukad kWh:
8,4 öre/kWh exklusive moms, 10,50 öre/kWh inklusive moms.

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 9,50 kronor, nätövervakningsavgift 3 kronor och elberedskapsavgift 45 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el

Från och med 1 januari 2018 tillkommer av Staten pålagd energiskatt på el enligt nedan.

Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

33,10

41,38