Prislista mikroproduktion 2018

Prislista gäller inmatningsabonnemang om max 63 A säkring och en produktionseffekt upp till 43,5 kW, ansluten till lågspänning 400 V.

Villkoren förutsätter att elproduktionen sker från en förnyelsebar källa, exempelvis sol, vind eller vatten.

Ersättningar och avgifter

Nätnyttoersättning avser den nätnytta som det inmatade överskottet av el bidrar med, med andra ord minskningen av förluster och eventuell spännings-förbättring den bidrar med. Ersättningen för nätnytta kommer att revideras årsvis då förutsättningarna varierar. Ersättningar och avgifter är exklusive moms.

Typ av mikroproducent

Nätnyttoersättning

Mätavgift


Upp till årsförbrukning*

1,4 öre/kWh

0 kr


Över årsförbrukning**

1,4 öre/kWh

1 400 kr/år


 

* Kunder som producerar mindre eller lika med mängden kilowattimmar som förbrukas, sett över ett kalenderår.

** Kunder som producerar mer kilowattimmar än de förbrukar, sett över ett kalenderår.