Elnätsavgifter 2019

Elnätsavgiften betalar du till ditt elnätföretag. I Härnösand är det vi, Härnösand Elnät AB, som är ditt elnätsföretag. Avgiften täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av elledningarna.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Verksamheten är alltså inte konkurrensutsatt, men övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Några exempel på elnätskostnader för vanliga kundtyper:

16 A LGH / 2 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

1 015

Rörlig elnätsskostnad

168

Myndighetsavgifter

51,70

Energiskatt

694

Moms

482,18

Summa

2 410,88


16 A / 5 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

2 540

Rörlig elnätskostnad

420

Myndighetsavgifter

51,70

Energiskatt

1 735

Moms

1 186,68

Summa

5 933,38

20 A / 20 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

3 950

Rörlig elnätskostnad

1 680

Myndighetsavgifter

51,70

Energiskatt

6 940

Moms

3 155,43

Summa

15 777,13


Mer information om jämförelsepriser hittar du hos Energimarknadsinspektionen.