Elnätsavgifter 2019

Elnätsavgiften betalar du till ditt elnätföretag. I Härnösand är det vi, Härnösand Elnät AB, som är ditt elnätsföretag. Avgiften täcker kostnader för bland annat drift och underhåll av elledningarna.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Verksamheten är alltså inte konkurrensutsatt, men övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Några exempel på elnätskostnader för vanliga kundtyper:

16 A LGH / 2 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

1 050

Rörlig elnätsskostnad

168

Myndighetsavgifter

57,50

Energiskatt

662

Moms

476

Summa

2 378

 

16 A / 5 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

2 540

Rörlig elnätskostnad

420

Myndighetsavgifter

57,50

Energiskatt

1 655

Moms

1 168

Summa

5 840

20 A / 20 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

3 950

Rörlig elnätskostnad

1 680

Myndighetsavgifter

57,50

Energiskatt

6 620

Moms

3 077

Summa

15 384

 

Mer information om jämförelsepriser hittar du hos Energimarknadsinspektionen.