Säkring 16-200 Ampere

(från och med 1/1 2017)

Huvudsäkring

Exklusive moms

Inklusive moms

16A lgh*

955

1 194

16A brf**

2 050

2 563

16A

2 400

3 000

20A

3 730

4 663

25A

4 900

6 125

35A

7 300

9 112

50A

10 350

12 938

63A

13 050

16 313

80A

16 400

20 500

100A

20 300

25 375

125A

25 100

31 375

160A

32 150

40 188

200A

39 600

49 500

 

Rörlig elnätsavgift tillkommer på förbrukad kWh:
8,1 öre/kWh exklusive moms, 10,125 öre/kWh inklusive moms.

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 9,50 kronor, nätövervakningsavgift 3 kronor och elberedskapsavgift 45 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.