Mellanspänning (12-24 kV)

Fast avgift

Abonnemangsavgift

Effektavgift

31 000 kronor/år

107 kronor/kW,år

188 kronor/kW,år

 

Elöverföringsavgift

 

Hög, nov-mars, vardagar 06-22

3,9 öre/kWh

Låg, nov-mars övrig tid

3,3 öre/kWh

april-okt

3,3 öre/kWh

 

Samtliga priser ovan är angivna exklusive moms.

Bra att känna till om Mellanspänning, (12-24 kV)

  • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
  • Abonnemangsavgift debiteras månadsvis för abonnerad effekt med en tolftedel av abonnemangsavgiften. Abonnerad effekt ska bestämmas i förväg och vara större än högsta uttagna timeffekten under året.
  • Uttag över fastställd abonnemangseffekt, så kallat överuttag, debiteras med 100 % av ordinarie abonnemangsavgiften och beräknas på högsta entimmesuttaget under året (214 kr/kW).
  • Effektavgift debiteras månadsvis för januari-mars, november-december med en femtedel av effektavgiften. Debiteringsgrundande effekt är den under månaden högsta utnyttjade aktiva timeffekten under höglasttid måndag-fredag klockan 06-22.
  • Ändring av abonnerad effekt ska anmälas skriftligt minst en månad i förväg.
  • Elöverföringsavgift debiteras månadsvis med elöverföringsavgifter för under månaden uttagen energi.
  • Reaktivt effektuttag får maximalt uppgå till 50 % av det abonnerade aktiva effektuttaget räknat i kVAr.
  • Överuttag debiteras med 80 kronor / kVAr.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 750 kronor, nätövervakningsavgift 600 kronor och elberedskapsavgift 2 477 kronor tillkommer och debiteras som en årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.