Säkring 16-200 Ampere

HuvudsäkringExklusive momsInklusive moms
16A lgh*8951 119
16A brf**18002250
16A22702838
20A35404425
25A46505813
35A69008625
50A980012 250
63A12 35015 438
80A15 50019 375
100A19 25024 063
125A23 80029 750
160A30 40038 000
200A37 50046 875

Elöverföringsavgift tillkommer på förbrukad kWh:
7,5 öre/kWh exklusive moms, 9,375 öre/kWh inklusive moms.

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 6 kronor, nätövervakningsavgift 3 kronor och elberedskapsavgift 45 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.