Effekt - Lågspänning (400 V)

Fast avgiftAbonnemangsavgift
19 400 kronor355 kronor/kW,år
Elöverföringsavgift
Hög, nov-mars, vardagar 06-224,0 öre/kWh
Låg, nov-mars övrig tid3,4 öre/kWh
april-okt3,4 öre/kWh
Samtliga priser ovan är angivna exklusive moms.

Bra att känna till om Effekt - Lågspänning (400 V)

  • Huvudsäkring större än 200 Ampere.
  • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
  • Abonnemangsavgift debiteras månadsvis för abonnerad effekt med en tolftedel av abonnemangsavgiften.
  • Abonnerad effekt ska bestämmas i förväg och vara större än högsta uttagna timeffekten under året. Överskrids abonnemangsgränsen (så kallat överuttag), debiteras överuttaget med 100 % av ordinarie abonnemangsavgift (700 kr/kW).
  • Ändring av abonnerad effekt ska anmälas skriftligt minst en månad i förväg.
  • Elöverföringsavgift debiteras månadsvis med elöverföringsavgifter för under månaden uttagen energi.
  • Reaktivt effektuttag får maximalt uppgå till 50 procent av det abonnerade aktiva effektuttaget räknat i kVAr.
  • Överuttag debiteras med 80 kronor / kVAr.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 6 kronor, nätövervakningsavgift 3 kronor och elberedskapsavgift 45 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.