Säkring 16-200 Ampere

HuvudsäkringExklusive momsInklusive moms
16A lgh*8801 100
16A brf**1 7002 125
16A2 2502 813
20A3 5004 375
25A4 6005 750
35A6 8008 500
50A9 70012 125
63A12 20015 250
80A15 30019 125
100A19 00023 750
125A23 50029 375
160A30 00037 500
200A37 00046 250

Elöverföringsavgift tillkommer på förbrukad kWh:
7,4 öre/kWh exklusive moms, 9,25 öre/kWh inklusive moms.

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer

Elsäkerhetsavgift 6 kronor, nätövervakningsavgift 3 kronor och elberedskapsavgift 45 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.