Mellanspänning (10 kV)

Fast avgiftAbonnemangsavgiftEffektavgift
29 600 kronor/år105 kronor/kW,år185 kronor/kW,år
Elöverföringsavgift 
Hög, nov-mars, vardagar 06-223,7 öre/kWh
Låg, nov-mars övrig tid3,1 öre/kWh
april-okt3,1 öre/kWh
Samtliga priser ovan är angivna exklusive moms.

Bra att känna till om Mellanspänning, (10 kV)

  • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
  • Abonnemangsavgift debiteras månadsvis för abonnerad effekt med en tolftedel av abonnemangsavgiften. Abonnerad effekt ska bestämmas i förväg och vara större än högsta uttagna timeffekten under året.
  • Uttag över fastställd abonnemangseffekt, så kallat överuttag, debiteras med 100 % av ordinarie abonnemangsavgiften och beräknas på högsta entimmesuttaget under året (210 kr/kW).
  • Effektavgift debiteras månadsvis för januari-mars, november-december med en femtedel av effektavgiften. Debiteringsgrundande effekt är den under månaden högsta utnyttjade aktiva timeffekten under höglasttid måndag-fredag klockan 06-22.
  • Ändring av abonnerad effekt ska anmälas skriftligt minst en månad i förväg.
  • Elöverföringsavgift debiteras månadsvis med elöverföringsavgifter för under månaden uttagen energi.
  • Reaktivt effektuttag får maximalt uppgå till 50 % av det abonnerade aktiva effektuttaget räknat i kVAr.
  • Överuttag debiteras med 80 kronor / kVAr.

Myndighetsavgifter som tillkommer


Elsäkerhetsavgift 500 kronor, nätövervakningsavgift 600 kronor och elberedskapsavgift 2 477 kronor tillkommer och debiteras som en årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.