Priser och villkor

Klicka här för att se våra priser. Under "Länkar" längst ner på sidan kan du öppna elbranschens allmänna avtalsvilkor.

Anvisat elhandelsföretag

Om du inte väljer elleverantör för elenergileveransen är vi, enligt de allmänna avtalsvillkoren, skyldiga att anvisa dig en elleverantör. Anvisningsleverantör i Härnösand är från och med 1/1 2018 HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB).

Elen som levereras är 100 procent lokalproducerad och förnybar. Priset bygger på ett rörligt pris vilket sätts månadsvis i efterskott, baserat på HEFABs inköpspris för aktuell kalendermånad. Tänk på att det bästa för dig är alltid att teckna ett vanligt elavtal med valfritt elhandelsföretag.