Om oss

Härnösand Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Härnösand Energi & Miljö AB med uppgift att transportera el till hushåll och företag inom Härnösands kommun.

Vi har omkring 13 700 anslutna elnätkunder och överför årligen cirka 270 miljoner kWh elenergi på vårt 155 mil långa elnät.

Vårt första alternativ är att lägga kabel i marken. Om det inte är möjligt hänger vi upp kabeln i stolpar. Vårt mål är att uppnå ett så driftsäkert elnät som möjligt.

Vi är cirka 30 anställda och har en nettoomsättning på cirka 70 miljoner kronor.