Mikroproduktion

Allt fler är intresserade av att producera sin egen el och bli en så kallad mikroproducent.

Mikroproduktion innebär en produktionsanläggning med säkring om högst 63 A och en produktionseffekt på max 43,5 kW från en förnyelsebar energikälla, så som sol, vind eller vatten.

Läs mer om anslutningsprocessen, kostnader, ersättningar och krav, under respektive rubrik.