Konsumenträtt och klagomål

Elavbrott kan bero på olika saker. Det kan orsakas av ett större eller mindre fel på elnätet, till exempel: oväder, nedblåsta träd, isbildning på ledningar, avgrävda kablar i marken, tjällossning i marken, materialfel, felaktigt handhavande och felaktigt montage.

Vi vidtar många olika åtgärder för att minimera risken för elavbrott: Vi gräver ner vissa ledningar och isolerar andra så att de ska tåla vädrets makter. Vi bygger även om och moderniserar kontroll- och övervakningsutrustning i våra transformatorstationer så att rätt anläggningsdel kopplas bort när fel av olika orsaker uppstår.

Vi bygger upp elnätet så att endast den del av elnätet där felet uppstått kopplas bort. På så vis påverkas så få kunder som möjligt av de fel som ändå inträffar.

Underhåll av elnätet

Genom att underhålla elnätet minimeras risken för elavbrott. I samband med underhållsarbete kan vi ibland bli tvungna att göra planerade avbrott.

Utveckling sker hela tiden

Arbetet med att fortsätta utveckla elnätet och göra det mindre störningskänsligt är en mycket viktig del i vår verksamhet och det är något vi arbetar med kontinuerligt.

Mer information

Elavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig. I Svensk Energis folder hittar du praktiska tips på vad du ska göra om elen försvinner, oavsett vad felet är, och vad som är viktigt att tänka på när den kommer tillbaka. Du hittar den under Relaterade länkar.