Priser tillfällig elanslutning

Pris gäller för in- och urkoppling och normal avgift gäller vid planerat arbete, det vill säga om beställning av tjänsten skickas in senast fem arbetsdagar före åtgärd.

Om beställning av tjänsten görs senare än fem arbetsdagar* före åtgärd eller om åtgärden måste utföras utanför normal arbetstid, gäller en högre avgift.

Tillfällig elanslutning 16-63 A

Exklusive moms

Inklusive moms

In- och urkoppling, planerat

2 000 kronor

2 500 kronor

In- och urkoppling, oplanerat

3 000 kronor

3 750 kronor

Tillfällig elanslutning > 63 A

Exklusive moms

Inklusive moms

In- och urkoppling, planerat

3 000 kronor

3 750 kronor

In- och urkoppling, oplanerat

4 000 kronor

5 000 kronor

Om inkoppling inte kan ske på angivet datum tillämpar vi återbesöksavgift: 800 kronor inkl moms (640 kronor exkl moms).

Abonnemangsavgift för vald säkring tillkommer, den debiteras enligt gällande pris per påbörjat dygn.

 * Inkoppling för anmälan/beställning senare än 2 dagar före önskad åtgärd kan inte garanteras.

Kolla först - gräv sedan

Ta hjälp av ledningskollen.se för att se var befintliga ledningar finns. Annars kan det bli både farligt och dyrt.

Hyrskåp

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.