Tillfällig elanslutning

Ska du bygga och behöver byggström tillfälligt? Vi kan leverera el dit du önskar!

För beställning av tillfällig elanslutning (byggström) anlitar du ett behörigt elinstallationsföretag som skickar in en föranmälan till oss. Ange adress och inkopplingsdatum. På Elsäkerhetsverkets webbsidalänk till annan webbplats kan du se om ditt elinstallationsföretag är registrerat.  

Inkoppling sker i närmast möjliga anslutningspunkt i vår elanläggning.

För tillfällig el, 25 A kan du som kund själv beställa vårt hyrskåp om så önskas.

Ändra huvudsäkring

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.

Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.