Ändring, uppsägning och avslut av elanslutning

Om du planerar att riva ditt hus eller upphöra med din verksamhet avslutar du ditt abonnemang  hos oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Definitiv uppsägning.

Vi monterar ner elmätaren och kopplar ur servisledningar. Om du senare vill återansluta din anläggning gäller samma regler som vid en ny anslutning.

Uppdelat abonnemang

Om du till exempel ska bygga om en större lägenhet eller lokal till två mindre kan det bli aktuellt med delning av ett abonnemang. Inom ett bostadshus är det möjligt att dela ett abonnemang. Om det inte gäller ett bostadshus går det bra att dela abonnemanget så länge det är inom fastigheten. Kostnad tas ut för ny mätare och vårt arbete.

Uppsägning av abonnemang vid ihopslagning

Om du vill ändra ditt abonnemang genom att slå ihop två eller flera abonnemang monterar vi ner de elmätare som inte längre behövs, så att all förbrukning mäts på ett ställe. För att det ska vara möjligt så måste abonnemangen tillhöra samma fastighet och ha en gemensam servisledning.

Tips och råd

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.

Typer av elanslutningar

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.