Ändra elanslutning

Vill du ha separata fakturor för olika delar av din fastighet? Eller kanske slå ihop flera elabonnemang till ett? Ska du riva ett gammalt hus och behöver flytta elservisledningen på din tomt? Läs här om hur du går tillväga.

Om du vill ändra din elanslutning på något sätt, gör så här:

 1. Föranmäl
  Du som kund ansvarar själv för att anlita en elinstallatör som är certifierad av elsäkerhetsverket. Elinstallatören ska göra en föranmälan till oss.

 2. Vi återkopplar
  Vi kontaktar din elinstallatör för att komma överens om hur vi på bästa sätt ska utföra arbetet, var eventuella skyddsrör ska förläggas samt reder ut eventuella oklarheter.

 3. Installera
  Vi ger din elinstallatör installationsmedgivande att påbörja arbete på din anläggning. Du och din elinstallatör ansvarar själva för arbetet på din tomt genom att se till att kabelskyddsrör grävs ned den sträcka som vi kommit överens om. Elinstallatören ansvarar för att rören blir korrekt förlagda.

 4. Färdiganmäl
  När din elinstallatör är klar med sitt arbete och eventuella rör är nedgrävda skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. Färdiganmälan fungerar som en bekräftelse på att allt arbete är utfört enligt överenskommelse och uppfyller de krav vi ställer på din anläggning.

 5. Vi kopplar in
  När färdiganmälan har inkommit till oss kommer våra montörer ut och kopplar in din anläggning inom tio arbetsdagar.

Några viktiga saker att tänka på:

 • Ändringar som berör din elanslutning ska anmälas till oss av din certifierade elinstallatör via det webbaserade anmälningsverktyget Elsmart.
 • Vid ändring av elanslutning där mätarsäkring eller servissäkring inte utökas över 25 A skickas ingen offert eller faktura i förhand, allt arbete debiteras då löpande enligt faktisk kostnad (överstiger aldrig nyanslutningsavgift). Vid utökningar över 25 A skickas offert och gällande villkor beskrivs där.
 • Om du vill veta vad det kostar kan du beställa en offert direkt genom att kontakta oss.

Typer av elanslutningar

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.

Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.