Elanslutning

Behöver du el till din nya villa eller ska du dra in el till fritidshuset? Eller behöver du el tillfälligt under byggperioden? Vi kan leverera el dit du önskar inom vårt nätområde.

När du vill få elen levererad till din nybyggda bostad behöver du först ingå elnätsavtal med oss. Efter det behöver du anlita en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Det är installatören som ordnar med för- och färdiganmälan. Vid nyanslutning av större, effektkrävande anläggning eller en anslutning långt ifrån befintligt elnät, kan elnätet komma att behöva förstärkas. Därför är det viktigt att du börjar planera och kontaktar en elinstallatör i god tid .

Så går det till

 1. Föranmälan
  Anlita en behörig elinstallatör som gör en föranmälan till oss. Ett förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer sättas upp ska bifogas.
 2. Offert
  Du får en offert när föranmälan har kommit in till oss. För att godkänna offerten skickar du in den medföljande servisbeställningen. Efter det skickas faktura på anslutningsavgiften till dig och vi lämnar ett installationsmedgivande till din elinstallatör med villkor och uppgifter.
 3. Installation
  Du ansvarar själv för arbetet på din tomt genom att se till att kabelskyddsröret grävs ner under tillsyn av din elinstallatör och på den sträcka vi kommit överens om. Här är elinstallatören ansvarig för att rörläggningen på din tomt går rätt till.
 4. Färdiganmälan
  När installationen är klar ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan senast 10 arbetsdagar före tillkoppling. Därefter kan Elnät Entreprenad ansluta kabeln och vi kan montera mätaren.

 

Tänk på vid anslutning

Mätarskåp ska placeras så att avläsning kan ske utan att behöva komma in i bostaden.

Rekommenderad säkringsstorlek

Har du rätt storlek på säkringen, eller behöver du kanske en större?


Anslutningsavgift och abonnemang

Här kan du läsa om skillnaden på olika avgifter och vad det är du betalar för .

Typer av elanslutningar

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.

Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.