Elnät

Vi ser till så att du har ström fram till ditt hus eller din anläggning, dygnet runt, året om! Oavsett vilket elhandelsföretag du har valt, är du ändå kund hos oss, eftersom vi driver och underhåller elnätet inom vårt elnätområde.


Vi ansvarar för drift och övervakning av elnätet, underhåll, ny- och ombyggnad av elnätet och förråd- och serviceverksamhet.

Elens väg till hushållen

Illustration över elens väg till ett hushåll.

Vattenkraft och vindkraft är två sätt att skapa elström.