Producera din egen el

Allt fler väljer att producera sin egen el. Kanske är du också intresserad?

HEMAB köper gärna din egenproducerade el och välkomnar fler kunder som vill bygga egna produktionsanläggningar.

"Ju fler privatpersoner och företag som bidrar i omställningsarbetet till mer förnybar energianvändning desto bättre."

Kontakta oss på HEMAB så tecknar vi ett särskilt avtal för ditt överskott av el. Avtalet reglerar den ersättning du får av oss för den el din mikroproduktionsanläggning levererar ut på elnätet. Vi betalar spotpris plus ett ganska generöst påslag.

Samtidigt som vi tar emot och betalar dig för din mikroproduktion vill vi även teckna ett elavtal för den el du förbrukar. Det avtalet tecknar du som vanligt antingen här på webben eller via vår Kundservice.

Du kan bidra med förnybar el

Klicka på bilden för att läsa mer om mikroproduktion

Mikroproduktion i korthet

Du kan producera din el genom egna solceller eller egna små vindkraftverk. Solceller brukar vara enklast och är kanske det som har bäst chans att bli en bra affär. Undersök vilka förutsättningar som gäller för den plats som du valt.

När din anläggning är ansluten och börjar producera energi kommer ditt uttag från elnätet att minska. Normalt sett producerar du inte mer än vad du gör av med så resultatet blir att du får ett lägre belopp på din elräkning.

Skulle produktionen bli större än mängden du konsumerar så levererar du energi ut på elnätet. Denna energi mäts av ditt elnätföretag och det är detta du får ersättning för.

Läs gärna mer om mikroproduktion på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om mikroproduktion på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om Mikroproduktion som kund till Härnösand Elnät