Konsumenträtt

Rådgivning och tvistlösning

Vi hoppas självklart att vi alltid ska kunna göra dig som kund nöjd. I första hand önskar vi att du tar kontakt med oss så att vi får reda ut eventuella frågetecken.

Men om det skulle inträffa att du vill gå vidare med ditt ärende finns det olika vägar du kan ta för att söka stöd och få ditt ärende prövat hos oberoende parter. Du kan till exempel vända dig till någon av följande:

Kommunens konsumentvägledninglänk till annan webbplats kan ge stöd och råd i ett flertal ärenden.

Konsumenternas elrådgivningsbyrålänk till annan webbplats är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Allmänna reklamationsnämndenlänk till annan webbplats prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter.

Energimarknadsinspektionenlänk till annan webbplats är elmarknadens tillsynsmyndighet.

Du kan även låta en allmän domstol pröva ditt ärende.

Läs mer

riksdagens hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa hela ellagen.

Här kan du läsa mer om konsumenträtt och energi:
Konsumentverketlänk till annan webbplats
Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Energiföretagenlänk till annan webbplats (branschförening)